Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Perusturvalautakunnan osallistuminen koulutuksiin 2020

ROIDno-2018-774

Valmistelija

  • Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on aiemmin linjannut luottamushenkilöiden ulkoisen koulutuksen painopisteiksi vuosittain järjestettävät THL:n Terve-SOS -koulutustapahtuman ja Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäivät.

Vuonna 2020 Terve-SOS - messut järjestetään 5.-6.5.2020 Jyväskylässä. Päivien ohjelma on liitteenä ja se löytyy myös lisätietoineen osoitteesta
https://www.tervesos.fi/ . 

Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät järjestetään 17.-18.9.2020. Toistaiseksi ohjelmaa ei ole käytettävissä.

Koulutuslinjaukseen lisäyksenä perusturvalautakunta päättää  yhden henkilön mahdollisuudesta osallistua vaihtoehtoisesti vain toiseen tilaisuuten. Näihin koulutuksiin osallistumisen kustannukset maksetaan perusturvalautakunnan määrärahoista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy ulkoisen koulutuksen linjauksen ja päättää Terve-SOS - koulutustapahtumaan osallistumisestaan em. koulutuslinjaukset huomioiden. Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäiville osallistumisesta tehdään erillinen päätös ohjelman valmistuttua. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti, että kaksi perusturvalautakunnan jäsentä osallistuu Terve-SOS-päiville Jyväskylään 5.-6.5.2020. Lapin sosiaali-ja terveysturvayhdistyksen syyspäiville osallistumisesta tehdään erillinen päätös myöhemmin.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.