Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen / Inkontinenssituotteet

ROIDno-2020-477

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki/perusturva on kuulunut inkontinenssituotteiden osalta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintarenkaaseen vuodesta 2011 lähtien. Viimeinen hankintakausi on ajalla 7.9.2016 - 6.9.2021. 

Hallintosäännön 51§:n ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 8.9.3. kohdan mukaan toimielin päättää yli 500t€ yhteishankintasopimukseen /hankintarenkaaseen liittymisestä. 

 Valmistelijoiden esitys:

Esitämme, että Rovaniemen kaupunki/sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimiala liittyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintasopimukseen inkontinenssituotteiden osalta.  Hankintakauden pituus tarkentuu hankinnan valmistelun myötä, edellisen kauden pituus on ollut 3 vuotta ja optiokausi 1,5 vuotta. Hankinnan arvo vuodessa on Rovaniemen kaupungin perusturvan osalta ollut vuonna 2018 468t€ ja vuonna 2019 459t€. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki/sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimiala osallistuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin inkontinenssituotteiden hankintarenkaaseen. Hankintakausi alkaa v. 2021, hankinta- ja optiokauden pituus tarkentuu hankinnan edetessä. 

Päätös

Perusturvalautakunta pyytää selvittämään onko työryhmässä mukana kokemusasiantuntijaa.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Heidi Karasti lshp, Annika Sarviaho ppshp, palvelualuepäälliköt, hankintapäällikkö, talouspäällikkö, taloussuunnittelijat