Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Mikko Lindroos.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.3.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikko Lindroos.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.