Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan palvelualuejako 1.4.2020 alkaen

ROIDno-2019-3804

Valmistelija

 • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
 • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
 • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
 • Maija Tervo, vt. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 16§:ssä, että palvelualueet 1.1.2020 muodostetaan soveltuvin osin noudattaen vuonna 2019 voimassa ollutta toimialojen palvelualuejakoa ja vahvisti, että toimialojen palvelualueet ja palvelualueiden päälliköt ovat seuraavat:

Elinvoimapalvelut toimiala:

 • Tekniset palvelut (palvelualuepäällikkö Olli Peuraniemi)
 • Ympäristönvalvonta (palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi)
 • Elinvoimapalvelut (palvelualuepäällikkö Jukka Kujala)

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala:

 • Varhaiskasvatuspalvelut (palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa)
 • Koulutuspalvelut (palvelualuepäällikkö Kai Väistö) 
 • Vapaa-ajan palvelut (palvelualuepäällikkö Merja Tervo)
 • Lapsiperheiden palvelut (palvelualuepäällikkö Mirja Kangas)
 • Aikuisten ja työikäisten palvelut, (palvelualuepäällikön virka on avoimena) 
 • Ikäihmisten palvelut (palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander)
 • Terveydenhuollon palvelut (palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela)

Tämä päätös on voimassa 1.1.2020 alkaen kunnes kaupunginhallitus päättää palvelualuejaosta lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla on valmisteltu esitys palvelualuejaosta. Lapsiperheiden ja aikuisten ja työikäisten palvelualueet yhdistetään. Esityksen mukaan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan palvelualueet 1.4.2020 alkaen ovat seuraavat:

 • Varhaiskasvatuspalvelut 
 • Koulutuspalvelut 
 • Vapaa-ajan palvelut
 • Ikäihmisten palvelut 
 • Terveydenhuollon palvelut 
 • Perhe- ja sosiaalipalvelut

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle että sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan palvelualueet 1.4.2020 alkaen ovat seuraavat:

 • Varhaiskasvatuspalvelut 
 • Koulutuspalvelut 
 • Vapaa-ajan palvelut
 • Ikäihmisten palvelut 
 • Terveydenhuollon palvelut 
 • Perhe- ja sosiaalipalvelut

Palvelualuejakoa voidaan tarvittaessa tarkastella myöhemmin.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualueet, kaupunginhallitus