Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi/48337013

ROIDno-2020-78

Valmistelija

  • Jaana Ilmasti, palveluesimies, jaana.ilmasti@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapsiperheiden palvelualueella on avoimena sosiaaliohjaajan toimi vakanssinumero 40337013. Vakanssin hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttöoikeutta sekä päätöksenteko-oikeutta asiakasasiassa.

Palvelualuepäällikkö Mirja Kangas:
Esitän, että perusturvalautakunta muuttaa sosiaaliohjaajan toimen sosiaaliohjaajan viraksi 1.3.2020 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana perhesosiaalityö.

Toimen muuttaminen viraksi ei aiheuta muutosta kelpoisuusvaatimukseen. Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Viran ensimmäisenä sijoituspaikkana on perhesosiaalityö.

Vakanssin muuttaminen ei aiheuta muutosta vakanssien määrään. Viran kustannukset katetaan lapsiperheiden palvelujen talousarvioon vuodelle 2020 varatuista määrärahoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta muuttaa sosiaaliohjaajan toimen sosiaaliohjaajan viraksi 1.3.2020 alkaen. Viran tämän hetkinen sijoituspaikka on perhesosiaalityö. Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö, palveluesimies, taloussihteeri, henkilöstösuunnittelija