Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Sosiaalityöntekijän viran perustaminen

ROIDno-2020-264

Valmistelija

  • Susanna Lauhava, palveluesimies, susanna.lauhava@rovaniemi.fi
  • Maija Tervo, vt. palvelualuepäällikkö, maija.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen sosiaalipäivystys on toiminut vuodesta 2018 alkaen. Sosiaalipäivystyksen resurssi on tällä hetkellä 8 sosiaalityöntekijää ja 3 sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijät tekevät 3- vuorotyötä ja sosiaaliohjaajat 2 – vuorotyötä. Sosiaalipäivystyksen on toimittava ympärivuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Yhteydenottojen määrä on kasvanut tasaisesti ja noin 70% yhteydenotoista tulee virka-ajan ulkopuolella. Tähän asti toimintaa on pyritty järjestelemään poikkeustilanteissa kuten sairas- ja vuosilomien osalta siten, että sosiaalipäivystyksen henkilökunta on joustanut työvuoroissa ja ko. päiville on pyritty saamaan sijainen. Työn luonteesta ja vuorotyönluonteesta johtuen yksittäiset poissaolot vaikuttavat aina kokonaisuudessaan koko kolmen viikon työvuorosuunnitelmaan ja kuormittavat muuta henkilöstöä aiheuttaen toiminnan jatkuvuudelle haasteita. 1.2.2020 alkaen myös Meri-Lapin kunnat liittyvät Lapin sosiaalipäivystyksen etupäivystysrinkiin ja tehtävien määrä virka-ajan ulkopuolella kasvaa edelleen.

Sosiaalityöntekijän virkaa ei tässä vaiheessa täytetä vakinaisesti vaan tarvittaessa määräaikaisesti toiminnan turvaamiseksi poikkeustilanteissa.

Valmistelijan esitys:

Esitän, että perusturvalautakunta perustaa 1.3.2020 alkaen sosiaalityöntekijän viran aikuisten ja työikäisten palveluihin tämän hetkisenä sijoituspaikkana aikuisten sosiaaliohjaus ja kiireellinen sosiaalityö. Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7§) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

Kustannukset katetaan aikuisten ja työikäisten palveluiden vuodelle 2020 varatuista määrärahoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa 1.3.2020 alkaen sosiaalityöntekijän viran aikuisten ja työikäisten palveluihin tämän hetkisenä sijoituspaikkana aikuisten sosiaaliohjaus ja kiireellinen sosiaalityö.  

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7§) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija