Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Rovaniemen kaupunki/Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/Muu päätös/ viranhaltijapäätös 29.01.2020: Sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialan hallinnon tukipalveluiden organisaatio

Rovaniemen kaupunki/Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut/Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 13.02.2020: Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtajan sijainen

Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 18.02.2020: Nimikemuutos/ henkilöstöpäällikkö

Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja/ Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 18.02.2020: Nimikemuutos/ järjestelmäpäällikkö

Palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 3 Ryhmätyönohjaus vammaissosiaalityön henkilöstölle, 29.01.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Palveluvastaavan viran täyttäminen/71676001, 12.02.2020

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 14 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Yrjö & Hanna Oy, 30.01.2020
§ 16 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Med Group Oy, 03.02.2020
§ 20 Hinnantarkistus v. 2020 / Coronaria Veitikanharju Oy, 06.02.2020
§ 25 Ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Lapin Kuntoutus Oy, 12.02.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490033, 21.01.2020
§ 13 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493166, 27.01.2020
§ 15 Siirtyminen osastonhoitajan tehtävistä sairaanhoitajan tehtäviin/12600026, 31.01.2020
§ 18 Osastonhoitajien toimien muuttaminen palveluvastaavien toimiksi/46490050 ja 12530007 , 03.02.2020
§ 23 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/25410039, 10.02.2020
§ 27 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390059, 12.02.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 24 Tutkimuslupa kehittämiskoulutuksen vaikutuksista työyksikkö- ja hoitajatasolla, 10.02.2020

Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390009, 21.01.2020
§ 3 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390069, 18.02.2020

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 8 Lääkäripalvelun vuokraaminen ja lääkäripalvelun ylivuodon hankinta / Pihlajalinna, 11.02.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Sairaanhoitajan toimen muuttaminen diabeteshoitajan toimeksi / 46490077, 22.01.2020
§ 7 Palveluesimiehen varahenkilö / Avovastaanotto, 23.01.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 9 Tutkimuslupa / avovastaanotto, 14.02.2020

Palveluesimies Perhesosiaalityö
Hankintapäätös:
§ 1 Päätös käytettyjen neuvotteluhuonekalusteiden hankinnasta, 31.01.2020
§ 2 Päätös Arkistokaappien hankinta perheoikeudellisille palveluille, 31.01.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 1 Päätös hankinnan keskeyttämisestä vainajien kuljetus- ja hautauspalveluja koskevassa tarjouskilpailussa, 28.01.2020
§ 8 Yksilöllinen  palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen suorahankinta/ Attendo Oy Hillankukka, 31.01.2020
§ 9 Yksilöllinen suorahankinta / Attendo Oy Aihki, 31.01.2020
§ 10 Henkilökohtaisen avun optiokausi, 31.01.2020
§ 18 Hinnankorotukset vuodelle 2020 / Attendo Oy Kelo, 04.02.2020
§ 20 Vainajien kuljetus- ja hautauspalvelut - hankinnan väliaikainen järjestäminen, 04.02.2020
§ 29 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden option käyttö, 13.02.2020
§ 30 Sopimus palvelujen hankinnasta Eduro-säätiöltä, 13.02.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490102, 28.01.2020
§ 5 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490096, 28.01.2020
§ 11 Palveluesimiehen viran täyttäminen/48390040, 03.02.2020
§ 19 Puheterapeuttien toimien palkkauksen määrittäminen/42590003 ja 25410013, 04.02.2020
§ 21 Asiakassihteerin viran vakinainen täyttölupa/73478002, 05.02.2020
§ 24 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490158, 06.02.2020
§ 25 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490157, 06.02.2020
§ 26 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa /46490156, 06.02.2020
§ 27 Palveluvastaavan toimen vakinainen täyttölupa/12530007, 06.02.2020
§ 28 Palveluvastaavan toimen vakinainen täyttölupa/46490050, 06.02.2020
§ 32 Ohjaajan toimen vakinainen täyttölupa/12530006, 13.02.2020
§ 36 Ikäihmisten palvelujen virkavaalin vahvistaminen/74519003, 18.02.2020
§ 37 Aikuisten ja työikäisten palvelujen virkavaalin vahvistaminen/48390030, 18.02.2020
§ 38 Lapsiperheiden palvelujen virkavaalin vahvistaminen/48390026,39404001,48390002, 18.02.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 2 Tutkimuslupa/ Sosiaalityön pro gradu -tutkimus, 28.01.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 22 Palvelupolkutyöryhmään nimeäminen, 05.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi
  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.