Perusturvalautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Veteraanirahojen käyttö 2019/ Ikäihmisten palvelualueen palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

2. MPK-selvitys/ hallintopäällikkö Risto Varis

3. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

  - talousarvion valmistelutilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Risto Varis kertoi MPK-selvityksestä.

2. Johanna Lohtander kävi läpi veteraanirahojen käyttöä 2019.

3. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

    - hallinto- ja tukipalvelujen yt-neuvottelut päättyneet

     - koronatilanne

     - talousarvion 2021 valmistelutilanne 

 

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:20-17:35


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.