Perusturvalautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Med Group Oy/ ONNI Rovaniemi

Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen muutoksen rekisteröinti/ Caritas Palvelut Oy/ Caritas Rovaniemi

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Lappica Oy

Aluehallintoviraston rekisteriote Yksityisten palvelujen antajien rekisteriote/ Suuseppä Anneli Ahvenjärvi Oy

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Suuseppä Anneli Ahvejärvi Oy

Aluehallintoviraston llmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Suuseppä Anneli Ahvenjärvi Oy

Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen muutoksen rekisteröinti/ Lapin ensi-ja turvakoti ry

Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ MutsFit Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ MutsFit Oy

Aluehallintoviraston rekisteriote Yksityisten palvelujen antajien rekisteri/ MutsFit Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen lopettamisesta/ Stella Kotipalvelut

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettaminen/ Avopalvelut Harri Mäkelä Tmi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Adpositio Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen/ Biohit Oyj/ BIOHIT Laboratoriopalvelut

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Tutoris Oy/ Tutoris Oy, Lapin Terapiakolmio

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Tutoris Oy/ Tutoris Oy, TutorisFysio, Lapin Erikoiskuntoutus Korkalonkatu

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ FinnHEMS Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ FinnHEMS Oy/ FinnHEMS Oy, Rovaniemen tukikohta

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Silmäasema Sairaala Oy( Silmäasema Sairaala Oy, Silmäsairaala Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Nuorten  Ystävät - palvelut Oy/ Palvelukeskus Hiekkarinne

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Oral Hammaslääkärit Oyj, Rovaniemen Suusepät

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ HJM Medical & Consulting Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Kristiinan Klinikka Oy/ Kristiinan Klinikka Oy c/o Oral Hammaslääkärit Oyj, Oral Rovaniemi Urheilukatu, Kristiinan Klinikka Oy c/o Oral Hammaslääkärit Oyj, Rovaniemi

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ First Aid Consulting Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ HJM Medical & Consulting Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ HJM Medical & Consulting Oy/ HJM Medical & Consulting Oy c/o Mehiläinen Oy, Työterveys Urheilukatu

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Etäterveysasema Kätevä Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Etäterveysasema Kätevä Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Terveytesi Palvelut Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Terveytesi Palvelut Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Kristiinan Klinikka c/o Oral Hammaslääkärit Oyj, Rovaniemen Suusepät, Kristiinan Klinikka Oy c/o Oral Hammaslääkärit Oyj, Rovaniemi

Aluehallintoviraston päätös: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lapin aluehallintoviraston toimialueella

Aluehallintoviraston kirje 17.6.2020: Rajoilla jaettujen Covid19- pandemiaan liittyvien oire-ja sitoumuslomakkeiden hävittäminen

Aluehallintoviraston tiedote 16.6.2020: Kirjastojen aineisto- ja palvelumuotojen muuttuessa tilojen muunneltavuus on entistä tärkeämpää

Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 3/2020: §43 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen uutta organisaatiota vastaavaksi

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 6/2020: Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten henkilösuojainten korvauskäytännöt Covid-19-epidemian yhteydessä

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 7/2020: Sosiaali-ja terveysministeriön määräykset, ohjeet ja suositukset koronavirusepidemian johdosta

Vammaisneuvoston pöytäkirja 4/2020

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.