Perusturvalautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa ovat perusturvalautakunnan varsinaisista jäsenistä Marjo Rundgren, Hilpi Ahola, Päivi Alanne-Kunnari, Mikko Lindroos, Erkki Virtanen, Asko Peuraniemi, Arto Köngäs ja Pirita Nenonen sekä kaupunginhallituksen edustaja Matti Henttunen ja nuorisovaltuuston edustaja Laura Honkala sekä viranhaltijoista toimialajohtaja Antti Lassila, palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö Mirja Kangas, hallintopäällikkö Risto Varis, hallintoylilääkäri Paula Reponen ja talouspäällikkö Jari Airaksinen sekä hallintosuunnittelija Marika Ylipieti.

Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat perusturvalautakunnan varsinaiset jäsenet Riitta-Maija Hokkanen, Sanna Luoma ja Henri Ramberg sekä kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi.

Perusturvalautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Perusturvalautakunta hyväksyi työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.