Perusturvalautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Päivi Alanne-Kunnari .

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 31.8.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Päivi Alanne-Kunnari.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.