Perusturvalautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 4 Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelumuotoilutyöpaja, 30.06.2020

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 94 Palveluvastaavan varahenkilön tehtävien päättyminen / kotikuntoutus ja päiväpalvelut, 18.06.2020
§ 101 Ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Tehostettu palveluasuminen / Yrjö & Hanna Oy, 01.07.2020
§ 104 Kotihoidon kehittämiseen asiantuntijatuen hankinta , 07.08.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 95 Palveluvastaavan viran täyttäminen/75121004, 18.06.2020
§ 97 Kotikuntoutuksen ja päiväpalveluiden palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen määräajaksi/20405031, 18.06.2020
§ 99 Asiakassihteerin viran täyttäminen/73478081, 25.06.2020
§ 106 Uittotiimin kotihoidon palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen/74854006, 11.08.2020
§ 107 Fysioterapeutin toimen sijaisuuden hoitaminen/71858055, 11.08.2020

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
§ 20 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390024, 12.06.2020
§ 23 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390047, 17.06.2020
§ 24 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390064, 17.06.2020
§ 25 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Lastensuojelu, 18.06.2020
§ 31 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Erityisryhmien asumispalvelut, 27.07.2020

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
§ 31 Puheterapeutin toimen täyttäminen/42590002, 30.06.2020
§ 32 Puheterapeutin toimen täyttäminen/23518003, 30.06.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 130 Kaupungin edustajan nimeäminen UNA Kaari ohjelman ohjausryhmään, 23.06.2020
§ 136 Palkkauksen määrittäminen/suun terveydenhuolto, 23.06.2020
§ 137 Olennainen muutos tehtävissä/46490014, 23.06.2020
§ 138 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490095, 23.06.2020
§ 139 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490015, 23.06.2020
§ 140 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490162, 23.06.2020
§ 141 Terveyskeskushammaslääkärin tehtäväpalkan tarkistus/53046002, 23.06.2020
§ 142 Sovellusasiantuntijan toimen täyttäminen/29230001, 23.06.2020
§ 143 Sosiaaliohjaajan viran vakinainen täyttölupa777888003, 29.06.2020
§ 147 Palveluesimiehen viran vakinainen täyttölupa/29260006, 29.06.2020
§ 149 Olennainen muutos tehtävissä /74854006, 30.06.2020
§ 153 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390033, 08.07.2020
§ 154 Olennainen muutos tehtävissä/46490159, 27.07.2020
§ 155 Olennainen muutos tehtävissä/10895019, 27.07.2020
§ 156 Olennainen muutos tehtävissä / 71858054, 27.07.2020
§ 161 Hälytysrahan korottaminen määräajaksi ikäihmisten ja perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella, 11.08.2020
Muu päätös:
§ 159 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen / Defibrillaattorilaitteet, 05.08.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja perusturvalautakunnan puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.