Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Koronatilanne/ hallintoylilääkäri Paula Reponen 

2. Kohdunkaulasyövän seulonta/ perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas

3. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

   - TA 2021

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Paula Reponen kertoi koronatilanteesta. 

2. Mirja Kangas kertoi terveysneuvonnan kokonaistilanteesta koskien neuvola ja koulu-ja opiskeluterveydenhuoltoa. Yhtenä asiana oli kohdunkaulasyövän seulontojen järjestäminen vuonna 2020. 

3. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

    - Tulvatilanne

    - TA 2021

     - Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäivät 17.-18.9.2020 Hetassa

 

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.