Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Rovaseudun Hoivapalvelut Oy/ Hoivakoti Lapinvuokko

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Rovaseudeun Hoivapalvelut Oy/ Hoivakoti Seutula

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus/ Assertio Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Sovea Oy/ Sovea Oy, Rovaniemen yksikkö

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon lopettaminen/ Via Healthcare Group Oy 

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ E-Lääkäri 247 Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Anandan Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Anandan Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Botnia MRI Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Botnia MRI Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Humana Hoiva Oy/ Humana Hoiva Oy, Kotisairaanhoidon palvelut, Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ KoskiHoiva Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Mehiläinen Oy/ Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Botnia Radiologipalvelu Oy (ent. Botnia Scan Oy)

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos/ Bonia Radiologipalvelu Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan palvelualan poistaminen/ Meru Health Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Meru Health Oy

Rovaniemen Veljessairaskotisäätiö toimintakertomus liitteineen

Tartuntatautilain 58§:n mukainen päätös Lapin aluehallintoviraston toimialueelle

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 3: Toimeentulotuen käsittely korona-epidemian aiheuttaman erityistilanteen ajan

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palveut COVID-19-epidemian aikana

Matkapalvelukeskuksen asiakastyöryhmän 4.5.2020 muistio

Valviran päätös Dnro V/17290/2018 ilmoitus

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.