Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Perusturvalautakunnan ja yksilöasioiden jaoston syyskauden 2020 kokousaikataulu

ROIDno-2017-2521

Valmistelija

  • Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 51 hyväksymän hallintosäännön 129 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Keväällä 2020 perusturvalautakunnan kokouksia on pidetty pääosin yksi kokous kuukaudessa.

Kokouspäiviksi on valittu keskiviikko, klo 15.15 alkaen.

Perusturvalautakunta - Yksilöasioiden jaosto (aik. perusturvajaosto) on kokoontunut kerran kuukaudessa, kokouspäivä tiistai klo 16.00 alkaen.

Perusturvalautakunta on oikeuttanut toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.

Perusturvalautakunnan kokoukset on pidetty pääosin Keltakankaalla, Viirinkankaantie 1 ja Yksilöasioiden jaoston kokoukset on pääosin pidetty Rovakatu 1:ssä.

Ehdotus perusturvalautakunnan v. 2020 syyskauden kokousajankohdiksi:

26.8., 30.9., 28.10., 25.11., 16.12.

Ehdotus yksilöasioiden jaoston v. 2020 syyskauden kokousajankohdiksi:

18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 8.12.

Teemakokousten ajankohdista päätetään erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2020 syyskauden lautakunnan ja yksilöasioiden jaoston kokousten ajasta ja paikasta, ja oikeuttaa toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.

Perusturvalautakunnan kokousten kokouspaikkana on ensisijaisesti Keltakankaan koulu, Viirinkankaantie 1, ellei kokouskutsussa muuta mainita. Yksilöasioiden jaoston kokouspaikka on ensisijaisesti Rovakatu 1. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet, yksilöasioiden jaoston sihteeri, esittelijät, asioiden valmistelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.