Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/ Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 7.4.2020:  § 88 Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vastuukirjaajat, 07.04.2020

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 1 Pulkamontien evakuointi / muuttopalvelun hankinta, 11.05.2020
Muu päätös:
§ 2 Toimeksiantosopimus rikosilmoitinpalvelusta / Urheilukatu 5-7, 13.05.2020

Hallintoylilääkäri
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Terveyskeskushammaslääkärin viran täyttäminen/53046002, 20.04.2020

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 66 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493060, 02.04.2020
§ 69 Palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen / kotihoidon ostopalvelut, 02.04.2020
§ 77 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490103, 23.04.2020
§ 78 Sairaanhoitajan toimeen vakinaistaminen/46490113, 24.04.2020
§ 79 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/71858047, 24.04.2020
§ 81 Laitoshuoltajan toimeen vakinaistaminen/25410052, 24.04.2020
§ 82 Farmaseutin toimen täyttäminen/10770001, 28.04.2020
§ 83 Osastonsihteerin toimeen siirtäminen/38160001, 28.04.2020
§ 84 Osastonhoitajan toimen täyttäminen/46490155, 30.04.2020
§ 86 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493133, 08.05.2020

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
§ 8 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/48337013, 08.05.2020

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 19 Lääkärirekrytointipalvelun hankinta - jatko Mediapu Oy, 12.05.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Avovastaanotto, 20.04.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 109 Henkilöstön vuokraus Mehiläinen / Hoitohenkilöstö, 12.05.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 93 Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikön sijaisjärjestelyt, 21.04.2020
§ 94 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/71858047, 21.04.2020
§ 95 Vastaavan ohjaajan viran vakinainen täyttölupa/36660030, 21.04.2020
§ 96 Terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/52975042, 21.04.2020
§ 97 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490120, 21.04.2020
§ 98 Asiakassiheerin viran vakinainen täyttölupa/73478001, 24.04.2020
§ 101 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390044, 24.04.2020
§ 103 Palveluvastaavan viran vakinainen täyttölupa/75121004, 30.04.2020
§ 104 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493133, 30.04.2020
§ 106 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390056, 06.05.2020
Muu päätös:
§ 102 Edustajien nimeäminen Eduron palveluiden kehittämisryhmään, 24.04.2020
§ 105 Päätös oikaisuvaatimukseen koskien hankintapäätöstä "Vainajien kuljetuspalvelut", 30.04.2020
§ 107 Päivitetyn pandemian valmiussuunnitelman hyväksyminen, 07.05.2020
§ 110 Sopimus virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen järjestämisestä 1.6.2020, 18.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.