Perusturvalautakunta, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Koronatilanne/ hallintoylilääkäri Paula Reponen

2. Rovaniemen sosiaalihuollon asiakastietojen liittyminen Kanta-palveluun/  järjestelmäpäällikkö Anne-Lea Heikkinen ja Kanta-projektipäällikkö Nina Peronius

3. Lshp:lta päihdehuollon erityistason palvelujen takaisinsiirto/ Lshp:n mielenterveys- ja päihdepalvelujen vs. tulosaluejohtaja Johanna Erholtz, talousjohtaja Elisa Kusmin, päihdepalvelujen vs. tulosyksikköjohtaja  Hanna Heikkilä

4. Asumisyksikkö Metsätähti 2:n toiminnan järjestelyt 1.1.2021/ ikäihmisten palveluiden palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

5. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Paula Reponen kertoi koronatilanteesta.

2. Johanna Erholtz, Elisa Kusmin ja Hanna Heikkilä kertoivat Lshp:n päihdehuollon erityistason palvelujen takaisinsiirrosta.

3. Anne-Lea Heikkinen ja Nina Peronius kertoivat Rovaniemen sosiaalihuollon asiakastietojen liittymisestä Kanta-palveluun.

4. Johanna Lohtander kertoi asumisyksikkö Metsätähti 2:n toiminnan järjestelyistä 1.1.2021 alkaen.

5. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

   -  Oman palvelutuotannon osuus asumispalveluissa 

   - Tietoturva-ja tietosuojakäytännöt tarkistetaan ja dokumentoidaan

   - on perustettu Rovaniemen koronakoordinaatioryhmä, jossa on edustajat myös Avi ja Lshp infektioyksikkö

   - Koronan jäljitystyöhön on lisätty henkilökuntaa

   - Terveydenhuollon henkilöstön jaksaminen

   - Koronakorvaukset on osana valtion osuutta

  - Talousarvio 2021
    - poissaolojen vähentäminen

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.