Perusturvalautakunta, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osallistujat ja osallistujien ääni- ja kuvayhteyden. Poissa kokouksesta oli Mikko Lindroos. Perusturvalautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi työjärjestyksen.