Perusturvalautakunta, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Hilpi Aholan ja varalle Riitta-Maija  Hokkasen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.11.2020.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti toimialajohtajan esityksen.