Perusturvalautakunta, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 120 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen / Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoiva, 08.10.2020
§ 123 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen määräajaksi/Ikäosaamiskeskus, 13.10.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 118 Tutkimuslupa HARKKA VOO-mallin mukainen terveysalan harjoittelun ohjaus -tutkimukselle, 22.09.2020

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 44 Palvelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijöiden siirtäminen perhesosiaalityöstä lastensuojeluun, 01.10.2020
§ 46 Toimistosihteerin ja asiakassihteerin vakanssin siirto perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen sisällä, 06.10.2020
§ 48 Psykologin viran täyttäminen/41790005, 06.10.2020
§ 49 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/36660060, 06.10.2020
§ 50 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390055, 12.10.2020
§ 51 Toimistosihteerin ja asiakassihteerin vakanssien siirto perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen sisällä, 13.10.2020
§ 53 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Perhesosiaalityö, 16.10.2020

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 45 Sopimuksen jatkaminen, 24.09.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 195 Häytysrahan määräaikainen korottaminen terveydenhuollon palvelualueella, 25.09.2020
§ 199 Virkasuhdeasia, 02.10.2020
§ 200 Sosiaalityöntekijän vakinaisen viran täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/48390067, 02.10.2020
§ 201 Terveysneuvonnan palveluesimiehen sijaisen määrääminen/52975003, 02.10.2020
§ 203 Paikallisneuvottelun käyminen ja asian ratkaiseminen / Pääsopijajärjestöt, 02.10.2020
§ 204 Paikallisneuvottelun käyminen ja asian ratkaiseminen / lääkäreiden päivystyssopimus, 12.10.2020
§ 208 Paikallisneuvottelun käyminen ja asian ratkaiseminen / Pääsopijajärjestöt, 12.10.2020
§ 209 Terveysneuvonnan palveluesimiehen sijaisen määrääminen/52975003, 12.10.2020
Muu päätös:
§ 197 Kausi-influenssarokotukset / Terveystalo Oy, 25.09.2020
§ 207 Rovaniemen kaupungin edustajat Lapin sote-keskus -hankkeetn ohjausryhmään, 12.10.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja perusturvalautakunnan puheenjohtajan esityksen mukaisesti.