Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Esittely, kuntoutuspalveluiden kehittäminen ja palveluseteli/ kuntoutuksen palveluesimies Sari Ahlsved ja suunnittelija Merja Saarinen 

2. Suun terveydenhuollon tila-asia/ Sivistys-ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Antti Lassila  ja tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala 

3. IkäEloa-kortteli - valmisteluvaiheen esittely/ tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja sosiaali-ja terveysjohtaja Tuulikki Louet- Lehtoniemi  

4. Välivuokraus/  toimialajohtaja Antti Lassila

5. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus

 - talousseminaarin ajankohta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi

Päätös

1. Sari Ahlsved ja Merja Saarinen esittelivät kuntoutuspalveluiden kehittämistä ja palveluseteliä.

2. Pekka Latvala ja Antti Lassila esittelivät suun terveydenhuollon tila-asiaa.

3. Pekka Latvala ja Tuulikki Louet-Lehtoniemi esittelivät IkäEloa-korttelin valmisteluvaihetta.

4. Antti Lassila kertoi välivuokrauksesta.

5. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus

- talousseminaarin ajankohta 

- Soteaikataulu

- Asiakasmaksulainsäädäntö muuttuu, §53 esittelyä

- Etävastaanottoratkaisuiden hankinta - käsittely toukokuussa

- TerveSos-tapahtuma järjestetään etänä 11.5.2021. Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua. 

Lisäksi toimialajohtaja Antti Lassilan terveiset Sote-valmistelusta/työvaliokunnasta:

- Lapin liitto on pyytänyt kunnilta lausuntoa ja edustajaehdotuksia koskien väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista, 31.5.2021 mennessä.

Mikko Lindroos saapui klo 17:12 tämän asian käsittelyn aikana.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:21-17:35.

Henri Ramberg poistui klo 17:21 tauon aikana.

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.