Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettaminen/ Rovalan Setlementti ry/ Lapin nuorisoasema Romppu

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon lopetusilmoitus/ Osuuskunta Sompion tähti 

Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ FysioMake Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ FysioMake Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Solmian Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Solmian Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Stella Kotipalvelut Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi Työelämäpalvelut BRP Finland Oy Työpaikkavastaanotto

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy/ Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Pihlajalinna Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen lopettaminen/ Debora Oy/ Debora Oy, Debora Kemi ja Debora Oy, Debora Joensuu

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen toimintakuntien lisääminen/ Debora Oy, Debora Oulu

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen/ PR2You Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy/ Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen/ Stella Kotihoito Oy/ Stella Kotihoito Oy, Pohjois-Suomi

Aluehallintoviraston päätös: Tartuntatautilain 15 §.n mukainen päätös

Aluehallintoviraston päätös tartuntautilain 58 C §:n mukainen päätös Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueille

Aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58 D §:n mukainen päätös Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueille

Sosiaali-ja terveysministeriön kirje: Alueille ohjattavat ja suositeltavat toimenpiteet epidemian leviämisen estämiseksi

Sosiaali-ja terveysministeriön kirje: Covida-19- epidemian aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain 86 §:n ja 88 §:n 1 kohdan käyttöönoton huomioon ottaminen sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo1/2021: Covid-19-rokotukset henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 2/2021: Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin tehdyt muutokset

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 3/2021: Opiskeluterveydnhuoltoon uudet henkilöstömitoitukset

Rovaniemen kylien kehittämisjaoston 17.03.2021 ote pöytäkirjasta: § 14: Hyvää elämää ikääntyneenä 2025- ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman päivitys

Vammaisneuvoston pöytäkirja 1/2021 ja 2/2021

Vanhusneuvoston pöytäkirja 1/2021 ja 2/2021

 

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.