Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Todettiin, että osallistujilla ääni- ja kuvayhteys toimivat mutta sähköinen kokousjärjestelmä ei toimi. Kokous käydään läpi meet – sovelluksen välityksellä ja pöytäkirja tehdään manuaalisesti tässä vaiheessa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin