Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Perhetyöntekijän toimen muuttaminen perheohjaajan viraksi/ 73518004

ROIDno-2021-666

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on täyttämättä perhetyöntekijän toimi vakanssinumero 73518004 tämänhetkisenä sijotuspaikkana lastensuojelun tehostettu perhetyö. 

Täyttämättä oleva perhetyöntekijän toimi vakanssinumero 73518004 muutetaan viraksi ja samalla muutetaan nimike perheohjaajaksi. Palvelussuhteen lajin muutoksella yhtenäistetään tehostetun perhetyön työntekijöiden palvelussuhdelajit. Samalla tehtävä nimikkeen muutos kuvaa paremmin tehostetussa perhetyössä tehtävää työtä. Lastensuojelun tehostetussa perhetyössä toimeenpannaan erityislainsäädäntöä (lastensuojelulaki) ja käytetään joissain määrin julkista valtaa, mikä edellyttää toimen muuttamista viraksi. Tehostettu perhetyö on intensiivistä, usen perheen kriisitilanteeseen liittyvää tukea, jonka yhtenä elementtinä voidaan pitää myös kontrollia. Toimen muuttamisella viraksi varmistetaan, että tehostetun perhetyön työntekijä voi tarvittaessa tehdä päätöksiä esimerkiksi taloudellisesta tuesta. 

Vakanssin kelpoisuusehto ei muutu. Perheohjaajan viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Toimen muuttaminen viraksi ei aiheuta muutoksia tehtäväpalkaan, työaikaan eikä muihin palvelussuhteen ehtoihin. 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen lastensuojelun perhetyöntekijän toimi vakanssinumero 73518004 esitetään muutettavaksi perheohjaajan viraksi 1.5.2021 alkaen. Perheohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta muuttaa  perhetyöntekijän toimen vakanssinumero 73518004 perheohjaajan viraksi 1.5.2021 alkaen tämän hetkisenä sijoitustapaikkana lastensuojelun tehostettu perhetyö.

Perheohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lastensuojelun palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija