Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Päivi Alanne-Kunnarin ja varalle Erkki Virtasen .

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 3.5.2021.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Erkki Virtasen.