Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021 / päivitetty

ROIDno-2020-3815

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asia.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista liitteen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti. Lisäksi Perusturvalautakunta päätti, että asiakasmaksuliitteen sivulle 20 päivitetään taulukkoon 11. Palvelusetelien arvot kohtaan :
Palveluasuminen: Vuonna 2021:
Palveluasuminen enintään 57€/vrk  
Tehostettu palveluasuminen enintään 108€ /vrk 

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Korjaus Perusturvalautakunnan 16.12. 2020, 155 §  päätökseen

Akuutti liikkuva sairaanhoitaja 

Käyntimaksu     20,60 €

Säännöllisten palvelujen piirissä olevan mm. kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaan käyntimaksu   12 €

Poistetaan erheellisesti  s. 3 kohtaan jäänyt lause "Mikäli asiakkaalla on entuudestaan säännölliset kotihoidon tai palveluasumisen palvelut, käynnit sisältyvät kuukausimaksuun". 

Palautetaan sivulle 3. kotisairaalan nykyistä maksukattoa koskeva tarkennus, joka oli epähuomiossa jäänyt pois. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy asiakasmaksut korjatun liitteen mukaisesti. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asia.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.

Uudistettu asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.7.2021 alkaen. Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on päivitettävä uudistetun asiakasmaksulain mukaisesti. Uudistetulla asiakasmaksulailla laajennetaan palvelujen maksuttomuutta ja alennetaan maksuja. Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.

Asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein jatkuvassa ja säännöllisessä kotiin annettavassa palvelussa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa. Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksusäännökset on myös nostettu asetuksesta lakiin ja palvelun enimmäismaksuprosenttia on rajoitettu tuntien mukaan.

Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta lukien. Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista liitteen mukaisesti. Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen, ellei liitteessä toisin mainita.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palveluesimiehet, asiakassihteerit, sovellusasiantuntijat, taloussuunnittelijat