Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Terveyskeskuslääkärin viran muuttaminen geriatrin viraksi / 53041027

ROIDno-2021-1572

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueella Ikäosaamiskeskus vastaa yli 65 vuotiaiden kuntalaisten geriatrisista lääkäripalveluista ja lääkäripalveluista kotihoitoon ja ikäihmisten palveluasumiseen sekä konsultaatioista kuntoutussairaalaan ja avovastaanotolle. Ikäosaamiskeskuksessa on tällä hetkellä geriatrian ylilääkärin virka ja lisäksi geriatrin virka sekä kolme terveyskeskuslääkärin/lääkärin virkaa. Väestön ikääntyminen, eliniän piteneminen, elämän loppuvaiheen hoito kodeissa ja ja asumisyksiköissä sekä avohoitopainotteisuus lisäävät geriatristen lääkäripalveluiden tarvetta. 

Valmistelija esitys:
Esitän että perusturvalautakunta muuttaa avovastaanoton avoimen terveyskeskuslääkärin viran vakanssinumero 53041027 geriatrin viraksi. Geriatrin vastuualueena on arvioinnin (Arviointiyksikkö ja arviointitiimi) lääkärin tehtävät sekä konsultaatiot kuntoutussairaalaan ja palveluasumiseen.  Kelpoisuusehtona geriatrin virkaan on Suomessa laillistetun geriatrian erikoislääkärin pätevyys. Viran sijoituspaikka on Ikäihmisten palvelualueen Ikäosaamiskeskus.

Geriatrin viran palkkausmenot katetaan vuoden 2021 henkilöstökuluihin varatuista määrärahoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta muuttaa terveyskeskuslääkärin viran vakanssinumero 53041027 geriatrin viraksi 1.5.2021 alkaen. Kelpoisuusehtona geriatrin virkaan on Suomessa laillistetun geriatrian erikoislääkärin pätevyys.Viran sijoituspaikkana on Ikäihmisten palvelualueen Ikäosaamiskeskus.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hallintoylilääkäri, Ikäihmisten palvelujen palvelualuepäällikkö, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija