Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Vastaavan sairaanhoitajan toimen muuttaminen vastaavan ohjaajan viraksi / 46490054

ROIDno-2021-866

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen asumispalveluiden erityispalveluissa on avoin vastaavan sairaanhoitajan toimi vakanssinumero 46490054. Toimi on sijoitettuna Toivonkotiin ja Varpukotiin.

Vastaavan sairaanhoitajan toimi on tarpeen muuttaa vastaavan ohjaajan viraksi. Asumispalveluiden erityispalveluiden asumisyksiköiden esimiehet toimivat toistensa sijaisina poissaolojen aikana. Yksikön esimiesten tehtävät edellyttävät virkapohjaa lakisääteisten viranhaltijapäätösten tekemiseksi. (Rajoituspäätökset) 

Kelpoisuusvaatimuksena vastaavan ohjaajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 8 §) mukainen sosionomin pätevyys tai tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotason tutkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito  

Toimen muuttaminen viraksi ei aiheuta muutoksia vakanssien määrään ja virka on vuoden 2021 talousarviossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta muuttaa vastaavan sairaanhoitajan toimen vastaavan ohjaajan viraksi 1.5.2021 alkaen perhe-ja sosiaalipalvelujen asumispalvelujen erityispalveluihin.

Kelpoisuusvaatimuksena vastaavan ohjaajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 8 §) mukainen sosionomin pätevyys tai tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotason tutkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito  

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asumispalvelujen palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija, palvelualuepäällikkö