Perusturvalautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Kuntoutuksen ylilääkärin viran täyttäminen/46110001, 30.03.2021

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 49 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Attendo Napapiirin Hoiva Oy Kaarnikka, 18.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 50 Osastonhoitajan toimen muuttaminen suunnittelijan toimeksi/64915006, 29.03.2021
§ 51 Vastuu sairaanhoitajan nimeäminen/46490062, 01.04.2021
§ 52 Jaksohoidon vastuuhoitajan nimeäminen/71858004, 01.04.2021
§ 53 Vastuupalveluohjaajan nimeäminen/74519004, 06.04.2021
§ 54 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/01440007, 06.04.2021
§ 55 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/20405004, 06.04.2021
§ 56 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493114, 06.04.2021
§ 57 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390037, 09.04.2021
§ 58 Sairaanhoitajan toimeen vakinaistaminen/01440010, 12.04.2021
§ 59 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490022, 14.04.2021
§ 60 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490056, 14.04.2021

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 40 Socfinder palvelun hankinta perhe- ja sosiaalipalveluille, 26.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 37 Perhe- ja sosiaalipalvelujen virkavaalin vahvistaminen/48390041, 16.03.2021
§ 38 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390018, 17.03.2021
§ 39 Lastenvalvojan viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/14210001, 24.03.2021
§ 42 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390029, 31.03.2021
§ 43 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, 12.04.2021
§ 44 Asiakassihteerin toimen täyttäminen/54980016, 15.04.2021
§ 46 Perhetyöntekijän toimen täyttäminen/12530025, 19.04.2021

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 62 Lastenpsykiatrin työpanoksen hankinta keskittymistiimiin 2021 - Terveystalo Oy, 26.03.2021
§ 63 Lääkärirekrytointipalvelun hankinta jatko 2021, Medimanageri Oy, 19.04.2021
§ 64 Lääkärirekrytointipalvelun hankinta - jatko 2021 Mediapu Oy, 19.04.2021
§ 65 Lääkäripalvelun osto 2021 - Terveystalo Oy, 29.03.2021
§ 66 Työnohjaus vuodelle 2021/ Avovastaanoton terveysasemien hoitohenkilökunta, 29.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 55 Fysioterapeutin toimeen vakinaistaminen/10895013, 15.03.2021
§ 57 Terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/24170001, 21.03.2021
§ 58 Fysioterapeutin toimen täyttäminen/10895003, 21.03.2021
§ 59 Fysioterapeutin toimen täyttäminen/71858064, 21.03.2021
§ 67 Sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/53042013, 12.04.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 60 Tutkimuslupa / Odotusaikatietojen tarve ja tiedonhallinta - Case Suomen terveyskeskusten suun terveydenhuolto / Turun yliopisto, 23.03.2021

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 22 Lääkäripalvelun osto päihdepalveluihin, sopimuksen jatko Terveytesi Palvelut Oy, 18.03.2021
§ 25 Lastenpsykiatrin työpanoksen hankinta perheneuvolaan 2021 - Terveystalo Oy, 30.03.2021
§ 26 Lasten ja nuorten lyhytaikaikaishoidon sopimus 2021, 31.03.2021
§ 29 Lääkehoidon koneellisen annosjakelu- ja toimituspalveluiden hankinnan  optiovuosien (1+1) käyttö ajalle 1.9.2021- 31.8.2023, 07.04.2021
Muu päätös:
§ 28 Covid19 rokotteiden laskuttaminen, 07.04.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 27 Tutkimuslupa / Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT) / Lapin yliopisto, 31.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Hilpi Ahola:

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.