Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus kliinisen mikrobiologian laboratorion toimiluvan muutoksesta, uusi valvonnan alainen toimintayksikkö/ Nordlab

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Rovalan Setlementti ry

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Saarenkylän Näkökolmio Ky

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen nimenmuutos/ Validia Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Rovaniemen Hammaspalvelu Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Rovaniemen Hammaspalvelu Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Rovaniemen Hammaspalvelu Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Loisto Terveys Oy

Rovaniemen kaupunginhallituksen 13.1.2020 ote pöytäkirjasta: § 8 Vastaus kuntalaisaloitteeseen vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuiden muuttamisesta

Rovaniemen kaupunginhallituksen 13.1.2020 ote pöytäkirjasta: § 17 Toimielinten esittelijöiden nimeäminen

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.