Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Toimeentulotukiohjeet/ aikuisten ja työikäisten palvelualueen sosiaalipäivystyksen vt. palveluesimies Tarja Väänänen

2. Suun terveydenhuollon toimitilat/ tilapalvelukeskuksen tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala

3. Päivystys pirtissä- toiminnan esittely/ Lshp:n ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen 

4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Tarja Väänänen esitteli toimeentulotukiohjeita.

2. Pekka Latvala kertoi suun terveydenhuollon toimitiloista.

3. Panu Karjalainen esitteli Päivystys pirtissä- toimintaa. 

4. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

   - koronatilanne

   - Soteuudistus

  

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.