Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettaminen/ Stella Kotipalvelut Oy/ Stella Kotipalvelut - Rovaniemi

Aluehallintoviraston päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen. Ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen muutoksen rekisteröiminen ja 2. vastuuhenkilön hyväksyminen/ Akkia Oy / Akkia Oy Eteläranta 51 nuorisokoti

Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Viestintäpalvelu Timo Martikainen VPTM Oy

Aluehallintoviraston rekisteriote yksityisten palvelujen antajien rekisteri/ Viestintäpalvelu Timo Martikainen VPTM Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Viestintäpalvelu Timo Martikainen VPTM Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Lappica Oy/ Työterveys Lappica Oy, Ounasvaaran toimipiste

Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ JoKa-palvelut Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ JoKa-palvelut Oy

Aluehallintoviraston rekisteriote yksityisten antajien rekisteri/ JoKa-palvelut Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Pharmac Finland Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Pharmac Finland Oy

Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Sähäkkä Oy/ Sähäkkä-Rovaniemen yksikkö

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Spondy Oy/ Spondy Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi/ Spondy Oy c/o R-Optiikka Oy, Fenno Optiikka Lappi/ Spondy Oy c/o Lapin Optikko Oy, Specsavers Optikko Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Conerod Oy/ Conerod Oy c/o Silmäasema Fennica Oy, Silmäasema Rekka, liikkuva yksikkö

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan  muuttaminen/ Dermabel Oy/ Dermabel Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Össur Finland Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy/ Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy c/o Lapin sairaanhoitopiiri, Mielenterveys-ja päihdepalvelut

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen/ Medical Revolution Oy, PMP Rescue

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Mehiläinen Oy/ Mehiläinen Oy, Koronatestauspiste Mehiläinen Rovaniemi

Sosiaali-ja tarveysministeriön kuntainfo 8/2020: Sosiaali-ja terveysministeriön suositus kunnille ja kuntayhtymille: Kotikunnattomat henkilöt ja koronavirusinfektioon liittyvän tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannukset

Rovaniemen kaupunginhallituksen 17.8.2020 ote pöytäkirjasta: § 275: Kaupunginhallituksen kokoukset 17.8.2020 alkaen

Rovaniemen kaupunginhallituksen 31.8.2020 ote pöytäkirjasta: § 295: Toimielinten esittelijöiden  nimeäminen 31.8.2020

Rovaniemen kaupunginhallituksen 08.09.2020 ote pöytäkirjasta: § 304: Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2023

Rovaniemen kaupunginhallituksen 08.09.2020 ote pöytäkirjasta: § 304: Liite Talousarvion suunnitteluohje 2021

Vanhusneuvoston pöytäkirja 3/2020

Vammaisneuvoston pöytäkirja 5/2020

MPK:n asiakastyöryhmän muistio 31.8.2020

Rovaniemen tarkastuslautakunnan 26.8.2020 §80: Toimielinseurannan lomakepohja 

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen päätös § 135 23.9.2020

Rovaniemen kaupungin lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Kuntaliitto: Suurimpien kuntien sosiaali-ja terveystoimen tammi-huhtikuun 2020 nettotoimintamenoja

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.