Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa ovat perusturvalautakunnan varsinaisista jäsenistä Marjo Rundgren, Hilpi Ahola, Päivi Alanne-Kunnari, Mikko Lindroos, Erkki Virtanen, Asko Peuraniemi, Arto Köngäs, Riitta-Maija Hokkanen, Sanna Luoma ja Henri Ramberg ja nuorisovaltuuston edustaja Laura Honkala sekä viranhaltijoista toimialajohtaja Antti Lassila, palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela, hallintopäällikkö Risto Varis, hallintoylilääkäri Paula Reponen ja talouspäällikkö Jari Airaksinen sekä hallintosuunnittelija Marika Ylipieti.

Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistui perusturvalautakunnan varsinainen jäsen Pirita Nenonen. 

Perusturvalautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Perusturvalautakunta hyväksyi työjärjestyksen siten muutettuna, että §111 käsitellään asian §109 jälkeen ja §116 otetaan esityslistalta pois.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.