Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintoylilääkäri
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Avovastaanoton ylilääkärin varahenkilön määrääminen/53041025, 31.08.2020

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 114 KL Kuntahankinnat Oy:n Virtuaaliset hoivaratkaisut (KLKH109) puitesopimukseen liittyminen, 11.09.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 117 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/01440013, 16.09.2020

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 39 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / Konstan Koti ja Koulu Oy, 15.09.2020
§ 40 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / Familar Oy, 15.09.2020
§ 41 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / ODL Oy - Ympärivuorokautinen lastensuojelun laitoshoito, 15.09.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Asiakassihteerin viran täyttäminen/73478002, 24.04.2020
§ 33 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660009, 18.08.2020
§ 36 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen määräajaksi/Perheneuvola, 28.08.2020
§ 37 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390033, 07.09.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 34 Tutkimuslupahakemus / Sosiaalipäivystyksien tehtäväluokkien kiireellisyyden määrittely ja priorisointi, 19.08.2020

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 36 Lääkärirekrytointipalvelun hankinta / jatkosopimus, 24.08.2020
§ 38 Lääkärirekrytointipalvelun hankinta- jatko Mediapu Oy, 27.08.2020
§ 41 Hinnantarkistusesitys Lapin kuntoutus Oy , 03.09.2020
§ 42 Henkilöstön vuokraus Smile Doctors Oy / jatkosopimus, 07.09.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 35 Pulkamontien vastaavan hoitajan nimeäminen/52975031, 21.08.2020
§ 37 Fysioterapeutin toimeen vakinaistaminen/10895010, 25.08.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 162 Koronanäytteenoton ostopalvelu / Mehiläinen, 21.08.2020
§ 163 Koronanäytteenoton ostopalvelu / Terveystalo Oy, 21.08.2020
§ 170 Koronanäytteenoton ostopalvelu/Lappica Oy, 27.08.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 164 Logistiikka-asiantuntijan toimen täyttäminen/16110043, 21.08.2020
§ 165 Opiskelijoiden palkkaaminen opintojen loppuvaiheessa / työssäoppiminen, 21.08.2020
§ 166 Valmistelutyö A-klinikan ja korvaushoidon siirtymisestä Lapin sairaanhoitopiiriltä Rovaniemen kaupungille, 21.08.2020
§ 167 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/10895010, 21.08.2020
§ 168 Sosiaaliohjaajan viran vakinainen täyttölupa/36660060, 21.08.2020
§ 171 Olennainen muutos tehtävissä/77919001, 27.08.2020
§ 172 Olennainen muutos tehtävissä/53041007, 27.08.2020
§ 173 Palveluesimiehen viran täyttäminen/29260006, 27.08.2020
§ 174 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/64562001, 02.09.2020
§ 175 Olennainen muutos tehtävissä/53045003, 02.09.2020
§ 176 Paikallisneuvottelun käyminen ja asian ratkaiseminen / JUKO ja Tehy, 02.09.2020
§ 177 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490015, 02.09.2020
§ 178 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490162, 02.09.2020
§ 179 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490095, 02.09.2020
§ 180 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390055, 02.09.2020
§ 183 Psykologin viran vakinainen täyttölupa/41790005, 10.09.2020
§ 184 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/01440013, 10.09.2020
§ 185 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa/46490023, 10.09.2020
§ 186 Toimintaterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/54410003, 10.09.2020
§ 188 Sosiaalityöntekijän viran tehtäväpalkan määrittäminen määräajaksi/48390006, 11.09.2020
§ 189 Palveluvastaavan viran vakinainen täyttölupa/75121001, 11.09.2020
§ 190 Ikäihmisten palvelujen virkavaalin vahvistaminen, 11.09.2020
§ 191 Terveydenhuollon palvelujen virkavaalin vahvistaminen, 11.09.2020
§ 192 Perhe- ja sosiaalipalvelujen virkavaalin vahvistaminen  , 11.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja perusturvalautakunnan puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.