Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:

- Maakuntamuseon johtajaksi FM Hanna Kyläniemi
- Taidemuseon johtajaksi FM Riitta Kuusikko
- Nuorisopalveluille Aluehallintoviraston rahoitus kouluetsivien palkkaamiseen
- Harrastustoiminnan kehittämisprojektiin pilottihakemus lähetetty
- Erä- ja luontokultuurimuseo kunnille haussa
- V. 2022 valtakunnalliset Kotiseutupäivät
- Teatteriesitysten suorastoisto esitykset 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs.toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.