Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Ilmoitusasiat

Perustelut

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 28.10.2020 3645/3/19
- Määräaikainen tuntiopettaja 56400132 lukuvuodeksi 2018-2019 Korkalovaaran peruskoululle

Vammaisneuvoston pöytäkirja 23.10.2020

Vanhusneuvoston pöytäkirja 30.10.2020

Nuorisovaltuuston pöytäkirja 17.11.2020

Kaupunginhallituksen päätös 2.11.2020 § 35
- Kaukon koulun lakkauttaminen

Kaupunginhallituksen päätös 2.11.2020 § 355
- Nivankylän koulun lakkauttaminen

Kaupunginhallituksen päätös 2.11.2020 § 356
- Vikajärven koulun lakkauttaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Lapin liitto 20.10.2020
- Maakunnallisen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän asettamispäätös toimikaudelle 1.9.2020-31.8.2023

Lapsi- ja nuorisojaoston pöytäkirja 26.11.2020


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.