Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Kantelu Rovaniemen kaupungin sekä Ounasrinteen koulun virkanhaltijoiden toiminnasta ortdoksisen uskonnon opetuksen järjestämisessä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki 621/1999) § 24