Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Sivistyslautakunnan kokouspäivät kevät 2021

ROIDno-2020-203

Perustelut

Sivistyslautakunnan kevään 2021 kokouspäivät seuraavasti:

Torstai 28.1.2021 klo 13.15.
Torstai 25.2.2021 klo 13.15.
Torstai 18.3.2021 klo 13.15.
Torstai 22.4.2021 klo 13.15.
Torstai 6.5.2021 seminaari klo 9.00-14.00
Torstai 20.5.2021 klo 13.15.
Torstai  1.7.2021 klo 13.15.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta vahvistaa kevään 2021 kokouspäivät edellä olevan mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.