Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Vakanssin 45670009 nimikkeen muutos 1.1.2021 alkaen

ROIDno-2020-3697

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuspalveluissa on tarve erityissuunnittelijan tehtävälle. Erityissuunnittelija vastaisi koulutuspalveluiden toiminnan kannalta keskeisten tietojärjestelmien toiminnasta ja kehittämisestä ja toimii järjestelmien pääkäyttäjänä sekä koulutuspalveluiden toimintaa kuvaavien toimintatietojen ja tunnuslukujen kehittämisestä ja tiedon tuottamisesta. Tehtävään liittyy myös koulutuspalveluiden tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asioita.

Koulutuspalveluissa on avoimena rehtorin virka, vakanssinumero 45670009. Nimike on tarpeen muuttaa erityissuunnittelijan viraksi, jotta se vastaa koulutuspalveluiden hallinnon nykyistä tarvetta ja tehtävää. Erityissuunnittelijan virkanimike on yhdenmukainen Rovaniemen kaupungin organisaation muiden tehtäväalueiden vastaavien vakanssien osalta. 

Nimikkeen muutos ei lisää koulutuspalveluiden vakanssien määrää ja se sisältyy koulutuspalveluiden henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon. Nimikkeen kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n ja TVA:n mukaisesti.

Valmistelija esitys:
Esitän, että rehtorin virka vakanssinumero 45670009 muutetaan erityissuunnittelijan viraksi 1.1.2021 alkaen tämän hetkisenä sijoituspaikkana koulupalveluiden hallinto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta muuttaa rehtorin viran 45670009 erityissuunnittelijan viraksi 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.