Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Vapaa-ajan palvelualueen avustussopimuksen raportointi

ROIDno-2019-3828

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2020 käyttösuunnitelma sisältää oman tuotannon lisäksi palveluhankintoja kaupungin ulkopuolisilta palvelutuottajilta. 

Ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa solmittujen sopimusten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan raportoinnin yhteydessä. Suomen Nuorisoseurat ry on toimittanut Folktapahtuma Jutajaiset -raportin sivistyslautakunnalle sovitusti 30.11.2020 mennessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee Suomen Nuorisoseurat ry:n järjestämän Folktapahtuma Jutajaiset -seurantaraportin tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.