Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Kulttuuripalvelujen syksyn 2020 ohjelmistoa ja tarjontaa

ROIDno-2020-2477

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kulttuuripalvelujen yksiköissä on laadittu syksyn 2020 ohjelmistot ja suunnitelmat: Rovaniemen taidemuseo, Lapin maakuntamuseo, Lapin kamariorkesteri, Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin maakuntakirjasto, kaupungin kulttuuritoimisto ja Rovaniemen teatteri-Lapin alueteatteri. 

Koronapandemian johdosta tuleva syksy on poikkeuksellinen, joten ohjelmistojen suunnittelussa on tarkoin otettu huomioon Aluehallintovirastojen, THL:n ja OKM:n määräykset liittyen yleisötapahtumiin ja yleisiin kokouksiin, tavoitteena varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää koronavirustartuntojen leviäminen. Aluehallintovirastojen määräysten mukaan yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää elokuussa 2020 rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, jos tilaisuuksissa noudatetaan THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. 

Turvallisuuden varmistamisessa on keskeistä, että osallistujien tai seurueiden välinen 1-2 metrin turvaetäisyys pystytään säilyttämään koko tilaisuuden ajan, myös tilaisuuteen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään missään vaiheessa tilaisuutta. Järjestäjän tulee muun muassa ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Lisäksi toimintaa voi olla syytä eriyttää jakamalla yleisöä ja palveluja erillisille alueille, jotta tilaisuudessa voidaan tosiasiassa noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeistusta. Yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen järjestäjä vastaa siitä, että tilaisuus järjestetään osallistujille turvallisella tavalla. 

Aluehallintovirastot ovat laatineet yleisötapahtumien ja yleisten kokousten lisäksi määräyksiä koskemaan myös kirjastotoimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kulttuuripalvelujen, Koronapandemian vaikutuksista johtuvan, poikkeuksellisen syksyn 2020 ohjelmistot ja suunnitelmat: Rovaniemen taidemuseo, Lapin maakuntamuseo, Lapin kamariorkesteri, Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin maakuntakirjasto, kaupungin kulttuuritoimisto ja Rovaniemen teatteri-Lapin alueteatteri.

Ohjelmistojen ja tilaisuuksien toteutuksessa on tärkeää toimia Aluehallintovirastojen, THL:n ja OKM:n määräysten mukaisesti, tavoitteena varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää koronavirustartuntojen leviäminen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.