Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Vuoden 2019 liikuntateko tai -tapahtuma

ROIDno-2017-815

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valintakriteerit on vapaa-ajanlautakunta päättänyt kokouksessaan 26.3.2019 §:ssä 31.

Vuoden liikuntateko tai –tapahtuma:

1 Teko tai tapahtuma,​ joka on edistänyt liikuntamuodon tai -​ryhmän toimintaa.

2 Teko tai tapahtuma on toteutettu Rovaniemellä.

3 Yksittäisen henkilön suorittama merkittävä teko liikunnan edistämiseksi.

4 Vuoden liikuntateoksi tai -​tapahtumaksi voidaan valita sama teko tai tapahtuma vain kerran.

5 Liikunta-​ ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden liikuntateosta ja -​tapahtumasta. Sivistyslautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.

6 Valituksi tullut palkitaan muistolahjalla.

Esitykset vuoden liikuntateoksi tai –tapahtumaksi pyydetään liikunta-​ ja urheiluseuroilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2019 liikuntateon tai -tapahtuman.

Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivänä Rovaniemen kirjastossa maanantaina 7.9.2020 klo 12.00.

Merkittiin, että Mari Jolanki ja Markku Kallinen jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Esteellisyys

  • Mari Jolanki, Markku Kallinen

Tiedoksi

Valittu