Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Vuoden rovaniemeläinen urheilija 2019

ROIDno-2017-815

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Liikunta- ja urheilutoimijoiden palkitsemiskriteerejä ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että liikuntalain mukainen kunnan vastuu näkyy paremmin palkitsemisissa.

EHDOTETTU UUSI KRITEERISTÖ

Vuoden liikuntateko tai –tapahtuma:

1 Teko tai tapahtuma, joka on edistänyt liikuntamuodon tai -ryhmän toimintaa.

2 Teko tai tapahtuma on toteutettu Rovaniemellä.

3 Yksittäisen henkilön suorittama merkittävä teko liikunnan edistämiseksi.

4 Vuoden liikuntateoksi tai -tapahtumaksi voidaan valita sama teko tai tapahtuma vain kerran.

5 Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden liikuntateosta ja -tapahtumasta. Vapaa-ajanlautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.

6 Valituksi tullut palkitaan muistolahjalla.

Vuoden seuratoimitsija:

1 Henkilö, joka merkittävästi vaikuttaa pyyteettömällä työllä rovaniemeläisessä urheiluseurassa tai liikuntayhdistyksessä.

2 Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden seuratoimitsijaksi valittavasta henkilöstä. Vapaa-ajanlautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.

3 Vuoden seuratoimitsijanimityksen voi saada sama henkilö vain kerran.

4 Vuoden seuratoimitsija palkitaan muistolahjalla.

Vuoden urheilija:

1 Urheilijan tai urheiluseuran on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa ennen urheilusaavutustaan.

2 Valintaan oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, EM-, MM-, SM -kisoissa tai maailman cupin kokonais- tai osakilpailussa.

3 Lapin Urheilutoimittajakerho ry ja vapaa-ajanlautakunnan jäsenet tekevät esitykset vuoden urheilijaksi. Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden rovaniemeläisen urheilijan.

4 Vuoden urheilija palkitaan rahapalkinnolla.
 

Esitykset vuoden liikuntateoksi tai –tapahtumaksi sekä vuoden seuratoimitsijaksi perusteluineen pyydetään liikunta- ja urheiluseuroilta.

Esitys vuoden urheilijaksi perusteluineen pyydetään Lapin Urheilutoimittajakerho ry:ltä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy esitetyn kriteeristön päivityksen ja  pyytää ehdotuksia esitetyllä tavalla vuoden 2019 liikuntateosta tai –tapahtumasta, seuratoimitsijasta ja urheilijasta sekä päättää valinnoista elokuun kokouksessaan. Urheilupalkitsemiset julkaistaan ja palkitaan Rovaniemi-viikon 2019 yhteydessä.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valintakriteerit on vapaa-ajanlautakunta päättänyt kokouksessaan 26.3.2019 §:ssä 31.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2019 rovaniemeläisen urheilijan.

Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivänä Rovaniemen kirjastossa maanantaina 7.9.2020 klo 12.00.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Valittu