Sivistyslautakunta, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Sivistyslautakunta totesi kokouksen päätösvaltaiseksi, keskusteli Ropsin tilanteesta ja hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Merkittiin, että Markku Kallinen liittyi kokoukseen klo 8.39.

​​