Sivistyslautakunta, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Riitta-Maija Hokkasen ja varalle Markku Kallisen.

Pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.