Sivistyslautakunta, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2023 (tarkistettu esitys) sekä investointiesitys vuodelle 2023 ja investointisuunnitelma vuosille 2024-2026

ROIDno-2022-2235

Valmistelija

  • Minna Haurinen, talouspäällikkö, minna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Käyttötalousarvion lisäys 2023

Sivistyslautakunta käsittteli ja hyväksyi talousarvioesityksen TA2023 kokouksessaan 27.10.2022, jossa sivistyspalveluiden kokonaisraami oli 155,64M€. Tästä varhaiskasvatuksen raami oli 57,65M€, koulutuspalveluiden raami 78,34M€ ja vapaa-ajan palveluiden raami 19,65M€. 

Esityksessä otettiin huomioon varhaiskasvatusmaksujen alentaminen lakimuutoksella tulorajoja 30% nostamalla elokuusta 2023 lähtien. Esityksen teon jälkeen valtioneuvosto vahvisti asiakasmaksulain muutoksen tulevan voimaan jo 1.3.2023, minkä lisäksi tulorajoja korotetaan 33%. Varhaiskasvatuksen raami on laskettu uudelleen pidentämällä lakimuutoksen vaikutusaikaa sekä ottamalla huomioon tulorajan korkeampi muutosvaikutus. Tämän lisäksi on tehty pieni vuokran lisäys tilapalvelukeskuksen täsmäytyksen yhteydessä. 

Lopputuloksena varhaiskasvatuksen käyttötalouden raami vuodelle 2023 on 58,10M€. Lisäksi tehtiin pieni vuokran lisäys tilapalvelukeskuksen täsmäytyksen yhteydessä koulutuspalveluihin, jonka raami on TA2023 78,40M€. Vapaa-ajan palveluiden raami säilyy samana kuin edellisessä esityksessä (19,65M€).

Sivistyspalveluiden käyttötalouden uudistettu talousarvio on 156,16M€.

Investointiesitys TA2023 ja investointisuunnitelma 2024-2026:

Sivistyslautakunnan investointisuunnitelmassa on esitetty sivistyslautakunnan alaiset investoinnit 2023 - 2026. Vuoden 2023 sitovaksi investointimäärärahaksi esitettiin lautakunnan kokouksessa 27.10.2022 0,39 miljoonaa euroa.

Tarkistetussa investointiesityksessä on käyty läpi tarkemmin hankinnat TA2023 sekä taloussuunnitelmavuodet 2024-2026 heijastaen suunnitelmaan toiminnassa tarvittavat kalusto- ja rakennelmahankinnat, sekä liikuntatilojen huoltotoimenpiteet ja kouluhankkeiden tarpeet tuleville vuosille. Investoinneissa on huomioitu myös suunnitelma Ounasvaaran alueen kehittämiseksi tulevina vuosina. 

Sivistyslautakunnan esitys investointikehykseksi TA2023:

M€ 0,66
Keskusurheilukentän kunnostus 0,15
Ulkoliikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen 0,15
Ounashallin peruskorjaus 0,11
Liikuntapaikat, lähiliikuntapaikat ja kulttuuripaikat 0,05
Ounasvaaran liikuntapuisto 0,05
Liikennepuiston merikontit 0,06
Hyllyt Saarenkylän kirjastoon 0,05
Maakuntamuseon perusnäyttelyn valaistuksen uusiminen 0,04

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunnan tarkistettu määrärahaesitys vuodelle 2023 on yhteensä 156,16 miljoonaa euroa ja investointiesitys 0,66 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2023 talousarvion ja investointiesityksen. 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

KH