Sivistyslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 LISÄPYKÄLÄ: Ilmoitusasiat (lisäpykälä)

Perustelut

Korkalovaaran asukasyhdistys ry:n kirje 13.12.2020
- Vetoomus Vaaranlammen luistelukentän jäädyttämiseksi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.

Vs. toimialajohtajan muutettu esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi ja valtuuttaa liikuntapalvelut selvittämään kuinka kentän jäädyttäminen saadaan järjestettyä tänä talvena. Ratkaisu tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnalle seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan muutetun esityksen.

Tiedoksi

Liikuntapalvelut