Sivistyslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Lapinrinteen päiväkodin palvelusetelituottajan valinta

ROIDno-2020-3765

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on 7.10.2020 §151 päättänyt siirtää Lapinrinteen päiväkodin kunnallisen toiminnan palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen. Sivistyslautakunta päätti 5.11.2020 § 162 hakuprosessista seuraavasti:

  • Rovaniemen Kaupunginvaltuusto päättää 16.11.2020 vuoden 2021 talousarviosta. Sen jälkeen yrittäjähaku voidaan käynnistää​​​​
  • Julkinen haku palveluseteliyrittäjäksi tapahtuu 17.11 - 30.11.2020. 
  • Hakijat haastatellaan 1 - 4.12 välisenä aikana ja heille esitetään tarkentavia kysymyksiä palvelun tuottamisesta. 
  • Sivistyslautakunta valitsee palvelun tuottajan hakemusten ja haastatteluiden perusteella 16.12.2020

Ilmoitus palveluseteliyrittäjäksi hakemisesta julkaistiin Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi-lehdessä 18.11.2020. Määrättyyn hakuaikaan 30.11.2020 klo 15:00 mennessä Rovaniemen kaupungin kirjaamoon saapui kolme hakemusta: Pilke Päiväkodit Oy, Päiväkoti Pomppumetsä Oy ja Päiväkoti Lorupussi Oy. 

Kaikki palvelun tuottajaksi hakeneet haastateltiin 3.12.2020. Haastatteluihin osallistuivat varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa, palveluohjauksen palveluesimies Pirjo Niskavaara, pedagoginen asiantuntija Sanna-Maija Laiho, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pertti Lakkala sekä sivistyslautakunnan jäsen Antti Väänänen.

Kaikki hakijat täyttävät Rovaniemen kaupungin palvelusetelin sääntökirjan edellyttämät vaatimukset. Hakijat ilmoittavat sitoutuvansa täyttämään palvelusetelilain mukaiset yleiset ehdot sekä varhaiskasvatuslain ja asetuksen edellytykset. Lisäksi hakijat ilmoittavat sitoutuvansa  noudattamaan muun toimintaa ohjaavan lainsäädännön edellytyksiä sen mukaan,​ kun ne koskevat kyseessä olevaa palvelua. He ilmoittavat sitoutuvansa lisäksi täyttämään Rovaniemen kaupungin erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin,​ palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset. Lisäksi he ilmoittavat tuottavansa palvelua palvelusetelin enimmäisarvolla vähintään kaksi ensimmäistä toimintakautta,​ jolloin asiakasmaksut ovat samansuuruiset kuin kaupungin omassa toiminnassa. Hakijoiden taloustiedot on tarkastettu Asiakastieto Oy:n tietokannasta. 

Haastatteluryhmän esitys:

Varhaiskasvatuksen palvelusetelitoiminnan riskienhallintasuunnitelman mukaan kaupungin tulee mahdollisuuksien mukaan välttää tilannetta, jossa määräävä markkinaosuus palvelusetelitoiminnasta on yksittäisellä palveluntuottajalla. Pilke Päiväkodeilla on tällä hetkellä Rovaniemellä 5 päiväkotia. Näin ollen katsomme, että palvelusetelitoiminnan monitoimijaisuuden nimissä Lapinrinteen päiväkodin palveluseteliyrittäjäksi on valittava toinen kahdesta muusta hakijasta.

Esitämme, että palveluseteliyrittäjäksi valitaan Päiväkoti Lorupussi Oy. Haastattelussa yrittäjä antoi valmiimman ja kokonaisvaltaisemman kuvan liikeideastaan ja konseptistaan, jossa korostuu lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja oppiminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Päiväkoti Lorupussi Oy:n Lapinrinteen päiväkodin palveluseteliyrittäjäksi 1.8.2021 alkaen. Sivistyslautakunta hyväksyy yrityksen hakemuksen ehdollisena niin,​ että vaadittavat sääntökirjan mukaiset asiakirjat ja henkilöstöluettelot esitetään kaupungille ennen yritystoiminnan alkua.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut