Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Sivistyslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden varatarkastajan. Sivistyslautakunta tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta,​ jotka päätetään yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Muilta osin pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua.

Pöytäkirja julkaistaan torstaina 17.12.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Marjatta Koivurannan ja varalle Reetta Mustosen.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Sakke Rantalan ja varalle Evilla Lummen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.