Sivistyslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Sivistyslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden varatarkastajan. Sivistyslautakunta tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta,​ jotka päätetään yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Muilta osin pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua.

Pöytäkirja julkaistaan torstaina 17.12.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Marjatta Koivurannan ja varalle Reetta Mustosen.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Sakke Rantalan ja varalle Evilla Lummen.